Samen halen we het beste uit afval

Maastricht recyclet al 74 % van het huishoudelijke afval. We willen graag naar 100 %. Daarmee sparen we waardevolle grondstoffen, die anders verbrand zouden worden. Recyclen is beter voor het milieu en voor toekomstige generaties. Als Maastrichtse student kun je daar een  bijdrage aan leveren. Hoe? Dat lees je hier:

Afval scheiden
Huishoudelijk afval bestaat voor het grootste deel uit waardevolle grondstoffen zoals papier, glas, kunststof, metaal, gft-afval en snoeiafval. Wat overblijft, is restafval, dat nu nog wordt verbrand.  De gemeente helpt je bij het zoveel mogelijk recyclen en hergebruiken van afval. Het afval dat je voor recycling en hergebruik scheidt en aanbiedt, wordt bij erkende verwerkers verwerkt tot nieuwe producten (bv. compost, karton). Zo blijven waardevolle grondstoffen bewaard en leiden een tweede leven.

Dit afval kun je gescheiden aanbieden:

  • Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt wekelijks of tweewekelijks (afhankelijk van waar je woont) aan huis ingezameld. Je kunt een gft-container of emmer bij de gemeente aanvragen.
  • Glas, Papier en karton en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) kun je naar een van de 57 milieuperrons brengen, die dicht bij je in de buurt liggen.
  • Grof huishoudelijk afval en veel recyclebare afvalsoorten kun je gratis brengen naar een van de regionale milieuparken, waarvan er drie in Maastricht liggen. Grof huishoudelijk afval kun je ook laten afhalen door MTB.
  • Textiel wordt vier keer per jaar aan huis opgehaald via charitatieve instellingen.
  • Oud papier wordt een keer per maand opgehaald door verenigingen.
  • Bruikbare spullen kun je aanbieden of laten ophalen door Kringloop Zuid.
  • Restafval dat overblijft kun je kwijt in de gemeentelijke rood-witte restzak. De restzak koop je bij de meest supermarkten.

Afvalkalender
Op de afvalkalender zie je wanneer en waar je afval kwijt kunt. Je kunt je persoonlijke afvalkalender raadplegen via de Milieu App. Ook kun je hier je de afvalscheidingswijzer raadplegen en je digitale milieupas activeren die je nodig hebt voor toegang tot de regionale milieuparken. Via een pushbericht kun je een melding krijgen wanneer je afval buiten kunt zetten.

Zet je afval op de juiste momenten buiten. Zo voorkom je overlast en zwerfafval en houd je buurtbewoners tevreden. Signaleer je zwerfafval of andere overlast of is je afval niet opgehaald dan kun je dat doorgeven via de Maastricht meldt app.

Wil je contact met de gemeente Maastricht. Ga dan naar onze contactpagina op de website.

Maastricht gaat voor afvalloos in 2030. Doe je mee?