Lijst Student Erkend is een studentenbelangenorganisatie, opererend aan Hanzehogeschool Groningen. Het is de missie van Vereniging Lijst Student Erkend om studenten zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen en hun belangen zo goed als mogelijk te behartigen.

Wij willen de breedste studentenbelangen vereniging van Groningen zijn met impact in de Universiteitsraad en Hogeschool Medezeggenschapsraad. Lijst STERK wil een community zijn, voor en door studenten van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool die het onderwijs willen verbeteren.

Samen sterk
Lijst STERK denkt dat studenten van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool samen sterker staan. Door samen te werken in multidisciplinaire teams ontstaan de beste ideeën en effectiefste oplossingen voor maatschappelijke problemen. Wij geloven in een vrije en verantwoordelijke student die zelf gaat over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Lijst STERK vindt dat studenten de vrijheid verdienen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen tot professionals en verantwoordelijke individuen. De student staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen. De invoering van het sociaal leenstelsel en de verregaande internationalisering gaan grote invloed uitoefenen op de wijze waarop de studietijd en het onderwijs wordt beleefd. Die ontwikkelingen bieden kansen voor de student die wij willen benutten. In deze beginselverklaring wordt ingegaan op onze missie, visie en filosofie.

Word lid!
Ieder studiejaar zijn wij opzoek naar actieve studenten die mee willen praten over het beleid van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. Zo hebben wij een fractie die actief mee praat, mee stemt, advies geeft en initiatieven doet met betrekking tot dit beleid. De steunfractie steunt de fractie hierin. Zij lezen tevens alle belangrijke stukken en kijken samen met de fractie kritisch naar plannen die het CvB heeft. Verder heeft Lijst STERK een aantal interessante commissies, zoals de onderzoek-, de activiteiten- en de verkiezingscommissie. Interesse in (studenten)politiek?

Of wil je meer informatie? Neem contact met ons op of word lid. Kijk op www.lijststerk.nl voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@lijststerk.nl

www.lijststerk.nl