Ga naar Duwo.nl

DUWO is online studentenhuisvester en heeft circa 32.000 studentenkamers en studnentenwoningen in Amsterdam en omstreken, Delft, Den Haag, Deventer, Haarlem, Leiden en Wageningen. Je kunt bij DUWO je studentenkamer online zoeken als je je hebt ingeschreven op DUWO.nl. Inschrijven kan al vanaf 16 jaar. 

Om te kunnen reageren op kamers, moet je zijn ingeschreven als voltijdstudent aan een onderwijsinstelling. Vanaf het moment van inschrijving bouw je ‘inschrijfduur’ op. Die telt mee als je gaat reageren.

www.DUWO.nl