Je gaat graag met de fiets naar het treinstation. Logisch, want dat is snel en goedkoop. Dat vinden vele reizigers met jou. Daardoor is het druk bij de fietsenstallingen en gelden er parkeerregels om de stationsomgeving bereikbaar en veilig te houden. Lees dit goed, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Waar parkeer ik mijn fiets?
In het stationsgebied geldt een fietsparkeerverbod en is fietsparkeren alleen toegestaan in de twee stallingen. Je kunt je fiets gratis parkeren en beide stallingen zijn 24 uur per dag toegankelijk. In de fietsenstallingen is er continu toezicht. In de stallingen parkeer je je fiets uitsluitend in de daarvoor bestemde fietsparkeervakken of fietsrekken.

Houd in de grote stalling rekening met een maximale stallingsduur van veertien dagen. Wil je je fiets langer stallen? Dan kun je terecht in de kleinere ondergrondse stalling, stationsstalling 2. Hier geldt een maximale stallingsduur van 28 dagen. Let op: wanneer je de maximale stalingsduur overschrijdt dan wordt je fiets weggehaald door het Fietsdepot.

Is je fiets verwijderd?
Dan is hij verplaatst naar het fietsdepot Haaglanden. De kosten voor het ophalen van je fiets bedragen € 25,-.

Het Fietsdepot haalt de volgende fietsen weg:

  • Fout geparkeerde fietsen zowel in de fietsenstallingen als in de omgeving van het station.
  • Fietsen die gevaarlijk gestald staan en kunnen zorgen voor onveilige situaties.
  • Te lang gestalde fietsen (fietsen die langer dan de maximaal geldende stallingsduur geparkeerd staan).
  • Weesfietsen (fietsen die langer dan 28 aaneengesloten dagen geparkeerd staan).

Kijk op www.fietsdepothaaglanden.nl voor meer informatie.

Volle ondergrondse stallingen
De twee ondergrondse stallingen hebben een capaciteit van 7.700 plekken. Ondanks dat kan het voorkomen dat beide stallingen vol zijn. In dat geval kun je uitwijken naast het fietspad richting de TU Delft. Hier zijn zevenhonderd plekken, maar deze stalling ligt wel iets verder weg van de perrons. Om je trein niet te missen adviseren wij je hier rekening mee te houden en op tijd naar het station te ver trekken.

www.fietsdepothaaglanden.nl