Hoe gaat SI Gids om met je persoonsgegevens?

We hechten veel waarde aan je vertrouwen. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop SI Gids omgaat met persoonlijke gegevens, cookies en copyright.

Informatievoorziening
SI Gids besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid van haar informatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie 100% correct is. SI Gids is alleen aansprakelijk voor zover dat voortvloeit uit de wet of uit de Algemene voorwaarden.

De foto’s en beschrijvingen in uitingen zoals sigids.nl, magazine, advertenties, brochures, nieuwsbrieven en andere media zijn voorbeelden en geven een impressie van het product of dienst. Verwijzingen naar andere media die geen eigendom zijn van SI Gids zijn slechts opgenomen ter informatie voor de bezoeker van de website. SI Gids is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van deze bronnen.

De gegevens op onze website(s) en in onze media kunnen zonder aankondiging en opgaaf van reden door SI Gids worden gewijzigd. SI Gids kan geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de SI Gids website(s).

Websitebezoek en klikgedrag
Voor het surfen op de website(s) van SI Gids vragen wij geen persoonlijke gegevens. SI Gids verzamelt wel algemene bezoekersgegevens door uw klikgedrag te registreren. De informatie gaat bijvoorbeeld over bestemmingen die bezoekers bekijken of over de tijd die bezoekers doorbrengen op een pagina. Deze informatie wordt door SI Gids gebruikt om ons aanbod beter af te kunnen stemmen en bezoekers gerichter van informatie te kunnen voorzien.

Gebruik van cookies
SI Gids maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Cookies van SI Gids bevatten alleen informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning en om het gebruik van websites gemakkelijker te maken.

SI Gids maakt gebruik van de nieuwste technieken om haar aanbod nog beter aan te laten sluiten. Wanneer via een cookie herkend wordt dat u in iets geïnteresseerd bent, maakt SI Gids van de mogelijkheid gebruik om u een passende aanbieding te doen. Bij het uitlezen van het klikgedrag, geregistreerd in het cookie, wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van externe partij(en).

Uitzetten van cookies
Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitzetten. U kunt op dat moment nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

SI Gids en partners
Op de website(s) van SI Gids treft u ook links aan naar andere websites of bronnen van partners. SI Gids is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop partners omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring of het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt of de informatie die u raadpleegt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit document, dan kunt u deze richten aan:
SI Gids, ter attentie van de afdeling customer care, onder vermelding van Disclaimer, info@sigids.nl

Alle rechten berusten bij SI Gids, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden is gebruikt ter promotie van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van SI Gids gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Copyright en disclaimer
Niets uit SI Gids uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SI Gids openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zodanig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.