Een kamer huren is niet alleen een kwestie van kijken of het je bevalt en mondeling afspreken wat je per maand betaalt. Het is belangrijk om duidelijke schriftelijke afspraken te maken met de verhuurder. Wees verder op de hoogte van je rechten en plichten als huurder. Zo verklein je de kans op verrassingen en vervelende situaties.

Rechten
Als huurder heb je bepaalde rechten. Laat altijd een huurcontract opstellen, hoe goed je ook met de huisbaas op kunt schieten. Kosten bestaan namelijk niet alleen uit de huurprijs, maar ook uit gas, water en licht, belastingen en meer onvoorziene kosten. En wat dacht je van een opzegtermijn? Als je huisbaas iemand vindt die voor dezelfde kamer meer wil betalen, is het niet de bedoeling dat jij je volgende dag op straat staat. Als je een contract opstelt met je huisbaas, zijn er achteraf geen verrassingen of ‘vergeten’ afspraken.

Huurcontract
In een huurcontract staat wie de verhuurder en huurder zijn, een omschrijving van de woonruimte, hoe lang de huurtermijn is, wat de huurprijs, de wijze van betaling en op welke datum de huur moet worden voldaan. Ook staat hierin opgenomen wat je opzegtermijn is en wat de huisregels zijn. Je kunt je dus altijd beroepen op het huurcontract als je het idee hebt dat je huisbaas je onrecht aandoet.

Huurprijs
Elke verhuurder weet dat er tientallen gegadigden zijn voor een kamer. Er zullen dus ook altijd studenten zijn die bereid zijn een veel te hoge huurprijs te betalen. Er is echter een vastgestelde vierkante meterprijs waar verhuurders zich aan moeten houden. Wil je graag de kamer, maar ben je niet bereid een te hoge huur te betalen, dan sta je volledig in je recht. Je kunt via de Huurcommissie uit laten rekenen of je een redelijke prijs voor je kamer betaalt. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

De huurprijs mag maar één keer per jaar verhoogd worden. De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Als de verhuurder van plan is de huur te verhogen, moet hij dit minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aan je bekend maken.

Als er verbeteringen aan het pand zijn aangebracht is het voor de verhuurder wel mogelijk om de huurprijs tussentijds te verhogen. Ben je niet tevreden over het onderhoud van de woning en heb je daar last van, of ben je het niet eens met de huurprijs? Dan kun je ook een huurverlaging aanvragen bij de verhuurder. Als hij het niet eens is met een verlaging, kun je contact opnemen met de Huurcommissie.

De maximale huurprijs wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. Dit systeem is ook door jou in te vullen via www.huurcommissie.nl. Wanneer jij op een ander aantal punten uitkomt dan de verhuurder, kun je hierover bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Huurtoeslag
Als je een kamer huurt, krijg je over het algemeen geen huurtoeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je namelijk een zelfstandige woning huren. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en een eigen keuken en toilet. Of en hoeveel huurtoeslag je krijgt is afhankelijk van je jaarlijkse inkomen.

Verkoop pand
Het kan zomaar gebeuren: Je huisbaas komt opeens met de mededeling dat hij het hele pand heeft verkocht en dat de nieuwe eigenaar volgende week de sleutel krijgt. Of je wilt zorgen dat je kamer voor die tijd leeg is. Wat nu?

Gelukkig hoef je niet meteen je spullen te pakken. Koop breekt namelijk nooit huur. Als je huisbaas de woning verkoopt, dan moet de nieuwe eigenaar de huurovereenkomsten overnemen. Wil hij dan toch dat alle huurders het pand verlaten, dan moet hij zich aan de opzegregels houden die in je huurovereenkomst staan. Voor de verhuurder is een opzegtermijn minimaal drie maanden.

Voor jou als huurder is de minimale opzegtermijn gelijk aan je betaaltermijn. Betaal je per maand? Dan hoef je dus pas een maand van tevoren je huur op te zeggen. Wanneer je een vaste periode hebt afgesproken, bijvoorbeeld een jaar, dan kun je niet tussentijds je huurcontract opzeggen.

Plichten
Als huurder ben je goed beschermd, maar je hebt ook de nodige verplichtingen. Zo word je geacht de huur steeds op tijd te betalen. Ook moet je je kamer als woonruimte en niet als bedrijf gebruiken. Het spreekt voor zich dat je geen overlast mag veroorzaken voor je medebewoners en buren.

Hoewel het grote onderhoud voor rekening van de verhuurder komt, ben je zelf verantwoordelijk voor klein onderhoud. Hierbij moet je denken aan het schoonhouden van je kamer, het vervangen van een kapotte douchekop en het vervangen van sloten. Verdere plichten worden opgenomen in het huurcontract.

Algemene termen
Bij alle regels rondom het huren van een woonruimte, vliegen de vaktermen je om de oren. De termen die je waarschijnlijk het meest voorbij hoort komen, vind je hieronder.

Kale huur 
De kale huur is de huur voor het gebruik van de woonruimte, zonder de servicekosten en kosten voor gas, water en licht. De kale huurprijs wordt in principe bepaald door de huisbaas. Je kan wel via de Huurcommissie laten controleren of de hoogte van de kale huurprijs redelijk is. De kale huurprijs moet de waarde vertegenwoordigen van de kwaliteit van de woning met de daarbij behorende oppervlakte. De kwaliteit van de kamer wordt uitgedrukt in punten. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de huurprijs zal liggen.

Servicekosten
Naast de kale huurprijs voor je woonruimte moet je ook betalen voor andere zaken. Hierbij kun je denken aan gas, water en licht, eventuele meubilering en het onderhoud van de algemene ruimtes als de lift, gangen en portiek. Meestal betaal je als huurder een maandelijks voorschot op de servicekosten van dat jaar. In je huurcontract wordt opgenomen welke diensten en leveringen precies onder de servicekosten vallen.

All-in huur
Bij de all-in huur wordt geen onderscheid gemaakt tussen kale huur en servicekosten. Het lijkt makkelijk om een vast bedrag per maand te betalen, maar pakt voor jou als huurder bijna altijd nadelig uit. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt, kan ook niet worden bepaald of de kale huur in overeenstemming is met het geldende puntensysteem. Wanneer je per maand te veel betaalt voor je woonruimte, kun je niet zo makkelijk bezwaar maken. Het voordeel is dat de kale huurprijs niet verhoogd of verlaagd kan worden door de verhuurder, omdat ook in dit geval het onderscheid tussen kale huur en servicekosten niet wordt gemaakt. De all-in prijs kan in een later stadium nog wel worden gesplitst, maar alleen als beide partijen hiermee akkoord gaan.

Waarborgsom
Bij de meeste huurbazen zal je gevraagd worden een waarborgsom te betalen. Meestal is dit gelijk aan een of twee maanden huur. Deze waarborgsom moet je voldoen samen met de eerste maand huur. Dit is een zekerheid voor de verhuurder dat jij de kamer netjes houdt en er alles aan doet om dit zo te houden. Mocht jij slordig omgaan met de spullen die niet jouw eigendom zijn en moet dat vergoed worden, dan kan de verhuurder dit van je waarborgsom betalen. Als je verhuist en in de tussenliggende periode niets is gebeurd, dan is de verhuurder verplicht om je waarborgsom terug te betalen.

Sleutelgeld
Sleutelgeld is geld dat de verhuurder aan de nieuwe huurder vraagt voordat deze de woning in mag. Dit is wettelijk niet toegestaan. Het vragen van sleutelgeld is een onredelijk beding in de huurovereenkomst. Heb jij wel sleutelgeld betaald? Dit kun je ook op een later moment nog terugvorderen via de rechter.

Campuscontract
Als de verhuurder van jouw kamer de kamer echt voor studenten verhuurt, kan hij een campuscontract opstellen. Een campuscontract is een huurovereenkomst waarin staat dat de huur kan worden beëindigd nadat de studie is afgerond. Wanneer je een campuscontract tekent, mag de verhuurder elk jaar een bewijs van inschrijving van je eisen. Kun je deze niet overleggen, dan kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen. Als jij je studie hebt afgerond, kan de kamer
aan een andere student worden verhuurd.