Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt.

Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.

Exterieur van het Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg.
Exterieur van het Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg.

Het HCL heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot hét centrum voor het Leeuwarder historische erfgoed. Het takenpakket is in 2005 uitgebreid met het beheer van de omvangrijke kunstcollectie van de gemeente Leeuwarden en vanaf 1 januari 2007 met het beheer van het Pier Pander Museum en de Pier Pander Tempel, beiden in de Prinsentuin gelegen. Sinds 2010 is de Oldehove-toren in beheer bij het HCL en museaal ingericht. Het HCL spant zich ook geregeld in voor het behoud van het stadsdialect het Liwwadders.

Het informatiecentrum van het HCL. Google Streetview, 2014.Het informatiecentrum van het HCL.

Dienstverlening
Het HCL ontvangt enkele duizenden bezoekers per jaar in het informatiecentrum. Veel mensen doen huizenonderzoek of komen hun stamboom uitpluizen. Bezoekers die beroepshalve langskomen zijn bijvoorbeeld makelaars, journalisten, milieukundigen, juristen, docenten en ambtenaren. De media doen vaak een beroep op het HCL om stof te leveren voor documentaires en artikelen. Ook scholieren en studenten maken dankbaar gebruik van het HCL. Zij vinden hier materiaal voor werkstukken en kunnen meedraaien in educatieve projecten, die het HCL samen met onderwijsinstellingen organiseert.

De in 2014 vernieuwde permanente expositie 'Het Verhaal van Leeuwarden'. Foto: Google Streetview, 2014
De in 2014 vernieuwde permanente expositie ‘Het Verhaal van Leeuwarden’. 

Historische evenementen
Vaak in samenwerking met aanverwante instellingen organiseert het HCL diverse historische evenementen, zoals de jaarlijkse Open Monumentendag, stadswandelingen, cursussen en lezingen. Ook worden wel rondleidingen gehouden in het HCL.

De winkel van het HCL. Google Streetview, 2014
De winkel van het HCL.

Winkel
In de winkel van het HCL zijn publicaties over Leeuwarden te koop. Meestal geschreven door de vele amateur- en beroepshistorici die onderzoek hebben gedaan in de bronnen, maar ook door de eigen medewerkers van het HCL. Het kunnen kloeke geschiedenisboeken zijn, maar ook brochures over monumenten, artikelen over archeologie of een jubileumboek over de tennisclub. En u vindt er biografieën over Escher en Mata Hari, die in Leeuwarden geboren zijn. In de winkel zijn ook oude prentbriefkaarten te koop en reproducties van stadsplattegronden.

Alles weten over de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving? Bezoek dan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). De toegang tot het HCL is gratis. Studenten krijgen korting op de entree tot de Oldehove.

Historisch Centrum Leeuwarden
Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden
058-2332350
historischcentrum@leeuwarden.nl
www.historischcentrumleeuwarden.nl