Hogeschool KPZ in Zwolle is een saamhorig, kleinschalig, veilig en persoonlijk middelpunt van het werkveld voor (toekomstige) leraren en professionals in het domein Kind, Jeugd, Educatie, Gedrag en Maatschappij. Onze kernwaarden persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend en verbindend blijven onverminderd van kracht.

Hogeschool KPZ heeft de volgende studierichtingen:

 • Associate degree: Pedagogisch Professional Kind & Educatie
 • Opleidingen tot leraar basisonderwijs (voltijd, deeltijd en deeltijd verkort)
 • Masteropleidingen Leren & Innoveren (MLI), Leadership in Education (MLE) en Leadership en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE)

Het onderwijsconcept van KPZ is een samenhangend geheel dat bestaat uit leerlijnen en drie domeinen:

 • Oog voor het kind/de persoon
 • Vakkennis
 • Onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen

Radiant Lerarenopleidingen
KPZ werkt samen met andere lerarenopleiders binnen Radiant Lerarenopleidingen. De negen hogescholen bundelen kennis, kunde en kracht op gebieden als onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Echt KPZ!
Met zo’n achthonderd pabo- en masterstudenten is KPZ geen grote hogeschool. Er is veel persoonlijk contact tussen de studenten en medewerkers. Binnen KPZ is sfeer, werkklimaat en verbondenheid met elkaar erg belangrijk.

KPZ is dan ook een hogeschool:

 • waar de studeerbaarheid van de studenten hoog scoort;
 • met een unieke eigen sfeer;
 • waar je extra diploma’s kunt halen;
 • waar je na je bachelor je verder kunt professionaliseren;
 • die internationaal meetelt.

Deze punten maken KPZ tot wat zij nu is: een school waar je met plezier kunt studeren.

Kijk voor de toelatingseisen voor de bachelor Leraar Basisonderwijs op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Hogeschool KPZ
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
(038) 421 74 25
info@kpz.nl
www.kpz.nl