Ervaar de unieke geschiedenis van de vliegbasis Deelen (vlakbij Arnhem) van de
oprichting tot heden. In het museum is er bijzondere aandacht voor de opbouw van de
vliegbasis in de bezettingstijd, het verloop van de luchtoorlog in de jaren 1940-1945 en
voor het militaire gebruik tijdens en na de oorlog. Je vindt er foto’s en tekeningen van
de bouw van de ’Fliegerhorst’ voor de Duitse luchtmacht. Wrakstukken van Duitse, Amerikaanse en Engelse oorlogsvliegtuigen. Vliegerkleding en andere uniformstukken. Een replica van de ‘vliegende bom’ V-1. Restanten van de Canadese oorlogsdump uit 1945. Plattegrond en foto’s van het na-oorlogse gebruik van de vliegbasis door de Koninklijke Luchtmacht

www.museumdeelen.nl