Sommige studenten hebben al tijdens hun studie het idee om een onderneming te starten. Niet zelden komt de aanleiding hiertoe voort uit diverse studieprojecten, stages of onderzoek tijdens de studietijd. Een voorbeeld hiervan is zelf ontworpen software dat een tweede leven gaat krijgen als commercieel product.

Een extra motivatie hierbij voor de student kunnen dan bijvoorbeeld zijn de subsidies voor Research en Development welke door de overheid beschikbaar worden gesteld. Hetgeen tijdens de studententijd is begonnen als een onderzoeksproject gaat dan na de studie geruisloos over in een nieuwe onderneming.

Door de opgedane onderzoeksresultaten en de vermeende toepassingen daarvan in de praktijk kan de student/ondernemer enthousiast worden. Echter, is de commerciële kant van deze resultaten wel voldoende beoordeeld?

Is er bijvoorbeeld wel voldoende markt voor het aan te bieden product of dienst om daarmee succesvol te worden? Voordat een onderneming van start gaat is het dan ook belangrijk om dit goed te onderzoeken.

Markt en SWOT Analyse
Je kan hiertoe de in de markt bestaande oplossingen verkennen welke vergelijkbaar zijn met het product dat je zelf van plan bent om te gaan aanbieden. Waarom zouden mensen bijvoorbeeld voortaan voor jouw product willen kiezen, wat voegt het toe aan het al bestaande aanbod? Of misschien voegt jouw product of dienst niets nieuws toe aan het bestaande aanbod maar heb je in plaats daarvan juist een manier ontwikkeld om dit tegen een zeer gunstige prijs op de markt te brengen?

Bij het starten van een onderneming is het daarom van belang om een ondernemingsplan op te stellen. In dit ondernemingsplan, waartoe een standaard is uitgewerkt door de Nederlandse banken in overleg met de Kamer van Koophandel, wordt onder andere beschreven wat jouw idee is, welke afzetmarkt je wilt gaan aanboren, wordt de SWOT-analyse beschreven en wordt een financiële uitwerking opgenomen in de vorm van een resultaats- en liquiditeitsprognose. Het ondernemingsplan vermeld tevens de rechtsvorm van de onderneming, waarbij doorgaans wordt gekozen voor een eenmanszaak of een besloten vennootschap.

Ook de keuze voor de juiste rechtsvorm voor het drijven van de onderneming is belangrijk. Fiscale redenen spelen hierbij een rol maar ook redenen van aansprakelijkheid.

Wat betreft de fiscale redenen geldt enerzijds dat het tarief voor de vennootschapsbelasting lager is dan het tarief voor de inkomstenbelasting (welke geldt voor de eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma). Anderzijds kunnen IB-ondernemers gebruik maken van dermate veel aftrekposten, dat het ondanks het hogere tarief toch aantrekkelijker kan zijn om als IB-ondernemer te gaan starten.

De student als ondernemer
Wat betreft de redenen van aansprakelijkheid geldt dat ondernemers die werken vanuit een besloten vennootschap in principe privé niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele tekorten van de vennootschap. Dit kan een reden zijn om te kiezen voor een besloten vennootschap als rechtsvorm terwijl fiscale berekeningen andere uitkomsten geven.

Zodra de student heeft besloten om een onderneming te gaan starten blijkt vaak dat het benodigde startkapitaal ontbreekt om daadwerkelijk te kunnen starten. In dat geval is het noodzakelijk om naast het eigen spaargeld tevens de mogelijkheden voor extra financiering te gaan verkennen.

Mogelijkheden hiertoe zijn de volgende:

  1. Een lening kan worden aangevraagd bij de bank. Bij sommige banken kan je in aanmerking komen voor een speciaal studentenkrediet, waarvoor aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan;
  2. Crowdfunding. Op deze manier probeer je zelf om via sociale media voldoende investeerders bereid te vinden om hun vertrouwen te stellen in jouw nieuwe onderneming om daarin vervolgens een -veelal klein- belang te nemen;
  3. Een schenking of lening welke kan worden verkregen van familie. Hierbij dien je bekend te zijn met de fiscale mogelijkheden waarbij bijvoorbeeld ouders onder gunstige voorwaarden geld kunnen schenken of lenen aan hun kinderen.

Nadat je er in bent geslaagd om voldoende financiering te vinden voor het uitwerken van jouw ondernemingsplan ga je daadwerkelijk starten en dus de onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Na deze inschrijving ontvang je van de Belastingdienst, waarvan de bestanden zijn gekoppeld aan de gegevens van de Kamer van Koophandel, jouw registratie als ondernemer.

Vervolgens dien je een financiële administratie te gaan voeren waaruit de jaarlijks behaalde winst blijkt en een loonadministratie als je personeel in dienst gaat nemen.