Zit je niet goed in je vel? Als student kun je te maken krijgen met motivatie-problemen, somberheid, slaapproblemen, angst en meer. Als je net op kamers woont, is dat een grote verandering die lastig kan zijn. Een nieuw levensritme met nieuwe verantwoordelijkheden, alles voor jezelf regelen en nieuwe contacten leggen. In de covid-tijd zijn daar veel nieuwe uitdagingen bijgekomen.

Wij werken in een team van zes behandelaren op twee locaties, in Wyck en Sint Pieter. Graag begeleiden we jou. We hebben geen wachtlijst en werken op tijd, zonder wachtruimte met anderen. Persoonlijke aandacht en maatwerk zijn onze speerpunten. Dit kan omdat wij een vrijgevestigde particuliere praktijk hebben. Een verwijzing is niet nodig. Een gedeeltelijke vergoeding is mogelijk als je een aanvullende verzekering hebt.

Voor meer info zie onderaan tekst.

Psychology practice Marly Senden
Are you not feeling well? As a student, you may face motivation issues, depression, sleep problems, anxiety, and more. If you’re new to living in Maastricht, that’s a big change that can be difficult. A new rhythm of life with new responsibilities, arranging everything for yourself and making new contacts. In the covid time, many new challenges have been added.

We work in a team of six practitioners at two locations, in Wyck and Sint Pieter. We are happy to help you. We have no waiting list and we work on time, with no waiting area with others. Personal attention and therapy that suits you best are our specialties. This is possible because we have an independent private practice. You can make an appointment without a referral letter. A partial reimbursement is possible if you have additional insurance.

More info:

Psychologiepraktijk Marly Senden
Alexander Battalaan 51/Mergelweg 47
Maastricht
info@marlysenden.nl
www.marlysenden.nl
06-29448836