Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Studiefinanciering werkt anders als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt.

Studiefinanciering
Lening of gift?
Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste vijf maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden. De maximale aanvullende beurs is in 2020 € 403,17 per maand.

Hoelang krijg je stufi?
Je krijgt voor een vierjarige hbo- of universitaire studie in totaal zeven jaar studiefinanciering. Een aanvullende beurs is alleen de eerste vier jaar mogelijk. Het studentenreisproduct krijg je de eerste vijf jaar. Voor opleidingen die langer duren dan vier jaar kun je langer studiefinanciering krijgen. Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

Gift bij diploma
Je aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Behalve in de eerste vijf maanden van je studiefinanciering. De aanvullende beurs is in die maanden direct een gift, ook als je geen diploma haalt.

Geen of minder aanvullende beurs
Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Er zijn situaties mogelijk waarbij je toch een (hogere) aanvullende beurs kunt krijgen:
• Je hebt een broer of zus die ook een aanvullende beurs aanvraagt;
• Je ouder kan of wil niet meewerken aan de berekening van je aanvullende beurs.

Wat mag ik lenen?
Studenten kunnen maximaal € 897,56 per maand lenen. Daarnaast kun je geld lenen om je collegegeld te betalen. De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld. Voor studiejaar 2020-2021 is dat € 2.143,-. Je kunt hiervoor € 178,58 per maand lenen. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld, bijvoorbeeld wanneer je aan een particuliere instelling studeert. Dat is meestal meer dan het wettelijk collegegeld. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je daarom meer lenen: tot maximaal € 892,92 per maand. Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan schoolgeld moet betalen.