Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Studiefinanciering werkt anders als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt.

Studiefinanciering
Lening of gift?
Je studiefinanciering is een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste vijf maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden. De maximale aanvullende beurs is in 2021 € 413,78 per maand.

Hoelang krijg je stufi?
Je krijgt voor een vierjarige hbo- of universitaire studie in totaal zeven jaar studiefinanciering. Een aanvullende beurs is alleen de eerste vier jaar mogelijk. Het studentenreisproduct krijg je de eerste vijf jaar. Voor opleidingen die langer duren dan vier jaar kun je langer studiefinanciering krijgen. Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken.

Gift bij diploma
Je aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Behalve in de eerste vijf maanden van je studiefinanciering. De aanvullende beurs is in die maanden direct een gift, ook als je geen diploma haalt.

Geen of minder aanvullende beurs
Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Er zijn situaties mogelijk waarbij je toch een (hogere) aanvullende beurs kunt krijgen:
• Je hebt een broer of zus die ook een aanvullende beurs aanvraagt;
• Je ouder kan of wil niet meewerken aan de berekening van je aanvullende beurs.

Wat mag ik lenen?
Voor september tot en met december 2021 gelden de volgende bedragen:
Lening € 507,39
Aanvullende Beurs € 413,78
Collegegeldkrediet € 90,33
Totaal € 1.011,50

Vanwege de coronamaatregelen is het collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager. Hierdoor valt ook het collegegeldkrediet lager uit.

Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan kun je het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de ‘gewone’ lening. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je per maand maximaal € 903,33 collegegeldkrediet krijgen. Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen. Studenten die voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree, krijgen de helft van het collegegeld vergoed. Voor studenten aan een lerarenopleiding geldt de vergoeding zelfs twee jaar.

Doe je een opleiding van vier jaar of korter? Dan krijg je zeven jaar studiefinanciering. De laatste drie jaar kun je alleen nog lenen zonder aanvullende beurs. Dit wordt de ‘leenfase’ genoemd. De maximale lening is dan hoger: € 988,93 per maand, plus het bedrag voor collegegeldkrediet.

Weten hoeveel je precies kunt lenen? Hiervoor heb je het verzamelinkomen of belastbaar loon van je ouders nodig (je kunt hiervoor ook een schatting gebruiken). Op www.duo.nl helpt de rekenhulp je een schatting te maken van je stufi, inclusief aanvullende beurs.