Voorkomen van brand heb je samen in de hand!

Als je op kamers gaat wonen, denk je niet meteen aan brand. Toch is het goed om er bij stil te staan. Helaas zijn studentenhuizen lang niet altijd brandveilig. Voor een deel ligt de verantwoordelijkheid bij de beheerder of eigenaar.

Maar ook als bewoner kun je veel doen aan brandveiligheid in jouw studentenhuis. Vaak met weinig kosten en inspanning.

Heb jij oog voor?
❏ Vrije vluchtroutes
❏ Werkende rookmelders
❏ Gezamelijke vluchtafspraken
❏ Het gevaar van stekkerdoos op stekkerdoos
❏ Roken in bed

Kijk voor informatie en tips over brandveiligheid op www.brandweer.nl/gelderland-zuid

Brandweer Gelderland-Zuid
088 – 45 75 000
brandveiligleven@vrgz.nl