Als je ergens gaat werken, krijg je te maken met arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden, te onderscheiden in primair en secundair, zijn niet bij elk bedrijf gelijk. Daarom is het belangrijk om het hier tijdens de sollicitatie procedure over te hebben met de werkgever.

Primaire arbeidsvoorwaarden
Primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op primaire eisen waar bij de arbeid wettelijk aan moet worden voldaan, zoals loon en vakantie. In de primaire arbeidsvoorwaarden staan ook de hoofdverplichtingen van de werknemer omschreven.

Werktijden
Vrijwel altijd spreek je een minimum aantal uren per maand af. Maar weet je ook hoe je deze uren dient te verdelen per week en per dag? Als je bijvoorbeeld 36 uur per week moet werken, zijn er verschillende mogelijkheden om deze uren in te vullen. Dit moet je in overleg met je werkgever doen. Overleggen en onderhandelen over je werktijden is sowieso van belang. Zowel het aantal uren dat je per week, maar zeker ook per dag draait. Over het algemeen wordt er doordeweeks gewerkt, maar als student is dat niet altijd gunstig. Vraag daarom al in een vroeg stadium of het mogelijk is om ’s avonds of in het weekend te werken.

Loon
Om de werknemer te beschermen, zijn er bruto minimumlonen vastgesteld. Als je 22 jaar of ouder bent, moet je minimaal het volledige minimumloon verdienen. Ben je jonger? Dan geldt er een voordeelsleutel en val je onder het jeugdloon. Elk jaar dat je jonger dan 22 bent, gaat er een paar procent van het minimum basisloon af. Bedenk van tevoren wat je wilt verdienen en handel daar ook naar tijdens een sollicitatie. Als je een bedrag bent overeengekomen, laat dan ook voor beide partijen duidelijk zijn of dit bruto of netto is en in wat voor termijnen je krijgt uitbetaald.

Vakantiedagen
Vakantiedagen bouw je over het algemeen op aan de hand van het aantal uren dat je werkt. Als je fulltime werkt, krijg je er over het algemeen twee per maand en dus 24 per jaar. Dit is echter niet het minimale vereiste voor je werkgever, hij is verplicht je minimaal twintig vakantiedagen te geven. Ook het aantal vakantiedagen moet je daarom vast laten leggen in je contract om misverstanden en conflicten te voorkomen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Secundaire arbeidsvoorwaarden worden normaal gesproken per cao vastgesteld of door het bedrijf zelf als deze niet is aangesloten bij een cao. Onder deze secundaire arbeidsvoorwaarden vallen onder andere je pensioenopbouw, beloningssystemen, (het gebruik van) een auto, een laptop of telefoon. Je kunt hiermee onderhandelen als je weet dat een werkgever je graag in dienst neemt, maar een werkgever is in dit opzicht niets verplicht.