Navigators Rotterdam

Navigators Rotterdam is met ruim 300 leden de grootste christelijke studentenvereniging in Rotterdam. Bij ons vind je de unieke mix van student en christen zijn. Je ziet dit terug door we dat we midden in de Rotterdamse studentenwereld staan en in alles een studentenvereniging zijn met de daarbij horende kenmerkende activiteiten als borrelavonden, feestjes, verenigingsweekenden, dispuutsavonden, traditionele avond en een gala. 

Motto & Missie
Ons motto is: “Christus kennen en Hem bekendmaken”. Dat is het kenmerk van NSR en tevens wat ons onderscheidt van alle andere gezelligheidsverenigingen. Aan het leren kennen van Christus wordt aandacht besteed in activiteiten zoals vieringen en Bijbelstudiekringen. We willen dan ook aan de slag gaan met levensvragen, met de rol van het christelijk geloof in ons leven en met wie Jezus voor ons is. Het mooie dat we met elkaar opbouwen willen we niet voor onszelf houden maar er juist met anderen ver in gesprek raken. NSR is niet verbonden aan een bepaalde kerk, partij of stroming. De leden van NSR hebben allerlei verschillende achtergronden. Wat ons samenbindt is het geloof in God, dat werkt door in de hele vereniging.

NSR wil haar leden opbouwen in het geloof en op verschillende manieren met studenten hierover praten. De missie van NSR luidt dan ook: “Een omgeving scheppen voor zoveel mogelijk studenten in Rotterdam, waar leven met Jezus ontdekt, opgebouwd en doorgegeven wordt.” We zijn een open vereniging: gasten zijn altijd welkom!

Meer weten? Schroom niet ons te contacten!
Sociëteit ‘Alveus Dei’
Eendrachtsplein 10
3012 LA Rotterdam
info@nsr.nu
06 – 53 47 31 13