De naam GGD is voor de meeste mensen een vertrouwd begrip. Sommigen denken daarbij direct aan de jeugdarts of aan een vaccinatie voor een verre reis. De GGD houdt zicht op de gezondheidsrisico’s en probeert de gezondheid van mensen te bevorderen. Alle activiteiten zijn er op gericht te voorkómen dat mensen ziek worden. De naam GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst. GGD Groningen is een energieke organisatie die verschillende gezondheidstaken uitvoert. Denk aan de bestrijding van het coronavirus, het geven van reizigers-vaccinaties en voorlichting vanuit het team Seksuele Gezondheid. De GGD voert een verscheidenheid aan taken uit: van het consultatiebureau tot Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, van infectieziektebestrijding tot medische milieukunde. Je kunt de GGD volgen op Instagram: @ggdgroningen_student.

www.ggd.groningen.nl