Voor veel jongeren is studeren erg duur, vooral als de ouders niet bereid zijn om mee te betalen. Gelukkig hebben studenten in Nederland de mogelijkheid om studiefinanciering te ontvangen zodat ze niet alles in een keer zelf hoeven te betalen.

Ze lenen geld van DUO en hebben vervolgens 30 jaar de tijd om het terug te betalen. Sommige studenten willen studeren in het buitenland of moeten als deel van hun opleiding een tijdje naar het buitenland om daar te studeren of een stage te doen. Hebben ze in dit geval nog steeds recht op studiefinanciering? In dit artikel worden de voorwaarden voor studiefinanciering besproken voor studenten die in het buitenland gaan studeren.

Studeren aan een erkende onderwijsinstelling
Om studiefinanciering te kunnen ontvangen, moet de student officieel ingeschreven zijn bij een erkende buitenlandse onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet aan de CROHO-kwaliteitsnormen voldoen (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs).

Bachelor- of masteropleiding
Studiefinanciering wordt meestal alleen gegeven aan studenten die een bachelor- of masteropleiding volgen. Voor andere soort opleidingen of studies, zullen de studenten een andere vorm van financiële ondersteuning moeten zien te vinden. Studenten kunnen bijvoorbeeld een lening online aanvragen.

Nederlandse nationaliteit of specifieke verblijfsstatus
Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het buitenland, moet de student een Nederlandse nationaliteit hebben of een specifieke verblijfsstatus in Nederland hebben.

Aanvullende beurs
Studenten kunnen in sommige gevallen ook een aanvullende beurs aanvragen als ze gaan studeren in het buitenland. Of de student wel of niet in aanmerking komt voor deze aanvullende beurs hangt af van het inkomen van zijn of haar ouders of wettelijke verzorgers.

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
De aanvraag voor studiefinanciering in het buitenland moet worden ingediend bij DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs, en de studenten moeten alle benodigde documenten aanleveren om aan te kunnen tonen dat ze in aanmerking komen voor de studiefinanciering.

Levensonderhoud in het buitenland
De hoeveelheid studiefinanciering die de student zal ontvangen hangt volledig af van het land waarin hij of zij gaat studeren en de kosten van levensonderhoud in dat land.

Het is aan te raden dat studenten contact opnemen met DUO voor meer informatie over de voorwaarden, aanvraagprocedures en deadlines voor studiefinanciering in het buitenland. De regels kunnen regelmatig veranderen op basis van de persoonlijke situatie van elke student en het land waarin hij of zij gaat studeren. De studenten worden geadviseerd om de studiefinanciering ruim van te voren aan te vragen zodat er geen onzekerheden zijn tijdens het studieavontuur in het buitenland.