Wat moet je als student zonder je fiets?

Stal je fiets daarom slim in een gratis fietsenstalling of bij de daarvoor bestemde nietjes op straat. In Breda vindt rondom het station en in het centrum fietshandhaving plaats.

Verkeerd gestalde fietsen of weesfietsen (dat zijn fietsen die meer dan 28 dagen op dezelfde plaats staan) worden verwijderd en naar het fietsdepot gebracht.

Ben je je fiets kwijt?
Kijk dan eerst op www.verlorenofgevonden.nl. Staat jouw fiets erbij, dan kun je die ophalen bij fietsdepot De Faam, Liniestraat 25. Hiervoor zijn benodigd een legitimatiebewijs, bewijs dat de fiets van jou is (aankoopbon of passende fietssleutel) en een pinbetaling van € 25,-.

Voorkomen is beter dan genezen!
In Breda zijn twee fietsenstallingen bij het station en vijf in en rondom de binnenstad. Gratis en bewaakt. Daar ga jij toch ook voor?