Bij het IPSU ben je welkom met je (levens)vragen). Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit en hogescholen in Utrecht. Bij het IPSU zijn verschillende kerken en pastores aangesloten. Ook in het komende studiejaar organiseert het IPSU weer diverse activiteiten voor studenten.

Taizé
‘Taizé, daar wil ik graag nog eens een keer naar toe.’ Op de informatiemarkt tijdens de UITweek horen we dit vaak. Vanuit het IPSU gaan we elke herfstvakantie naar Taizé, het oecumenische klooster in Frankrijk, waar jaarlijks duizenden jongeren komen uit de hele wereld. Zo’n reis maakt vragen over het leven, over geloven, over jezelf wakker. In Taizé kom je in aanraking met allerlei verschillende jonge mensen die ook over deze dingen willen nadenken.

Eat & Creed
Eenmaal weer thuis in Utrecht blijven de vragen en het verlangen naar een dieper laag in het leven vaak naar boven komen. Bij het IPSU kun je dan terecht bij een gespreksgroep als Eat & Creed: samen eten en daarna ruimte voor een verdiepend gesprek. Dat kan gaan over wat je bezighoudt in het leven en/of welke rol geloven daarin een rol speelt. Ook gaan we in het voor- en najaar naar een klooster in Nederland om er even uit te zijn, te wandelen en de vieringen van in het klooster mee te maken.

Good Mourning
Wanneer je te maken hebt met rouw in je directe omgeving: je hebt een vader of moeder, broer of zus aan de dood verloren, dan is er de rouwgroep Good Mourning. In deze groep kun je je ervaringen uitwisselen met andere studenten.

Night of Light in de Dom
Naast dit aanbod vanuit het studentenpastoraat brengt het IPSU ook andere activiteiten voor het voetlicht zoals de Night of Light in de Dom, elke derde zaterdagavond van de maand een prachtig verlichte Domkerk met de mogelijkheid om een kaartje aan te steken en even stil te zijn.

Contacten met studentenverenigingen
De studentenpastores binnen het IPSU onderhouden contacten met besturen van studentenverenigingen. Soms houden ze een lezing over een onderwerp dat binnen het jaarthema van een vereniging past of ze geven workshops. Ze kunnen ondersteuning bieden bij lastige kwesties, bijvoorbeeld als er een student plotseling overlijdt of als er problemen zijn binnen een studentenvereniging.

Individuele gesprekken
De studentenpastores worden regelmatig benaderd voor individuele gesprekken. Het kan gaan over relaties, over keuzes maken in je leven. Geloof en homoseksualiteit is ook een onderwerp wat vaak wordt aangegeven. Mede daarom biedt het IPSU dit seizoen een groep aan rondom Geloof en Homoseksualiteit onder de titel: Student in, uit of bijna uit de kast?

Meer informatie?: www.ipsu.nl