Humanistiek is een wetenschappelijke studie van deze tijd. Je bestudeert het mooiste wat er is: de mens en het leven. Je buigt je over belangrijke levensvragen in relatie tot actuele, maatschappelijke problemen.

Hiervoor combineer je disciplines als filosofie, psychologie en sociologie. In de studie is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling én praktische vaardigheden. Kortom, als student Humanistiek ontwikkel je je tot een veelzijdige academicus.

Onderwijs
Op de Universiteit voor Humanistiek in het hart van Utrecht kun je de bachelor Humanistiek, een premaster en de masters Humanistiek en Zorgethiek en Beleid volgen. In de Nationale Studenten Enquête waarderen de studenten het uitdagende en veelzijdige onderwijs en zien zij tegelijkertijd de voordelen van kleinschaligheid en de persoonlijke benadering. Studenten worden getraind in het doen van onderzoek en er is ruime aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Carrièreperspectief
Afgestudeerden komen op uiteenlopende plekken terecht. Ze werken als coach of geestelijk begeleider in zorginstellingen, binnen het leger of het gevangeniswezen, of in het levensbeschouwelijk onderwijs. Ook werken veel afgestudeerden als adviseur, beleidsmedewerker of onderzoeker in maatschappelijke of commerciële organisaties of bij beleidsinstanties. Afgestudeerden aan de UvH staan bekend om hun brede kennis en kritisch, analytisch en reflexief vermogen. Zij zijn in staat om eigentijdse vragen te onderzoeken als: Hoe kan een organisatie gericht zijn op competitie maar ook plaats bieden aan solidariteit en zorgzaamheid? Wat heb je aan een ideaal van autonomie als je afhankelijk bent van zorg? Hoe geef je invulling aan burgerschap in de 21e eeuw?

Samenwerking met de Universiteit Utrecht
Bij de UvH kun je terecht bij een studieadviseur die je begeleidt en adviseert tijdens je studie. Daarnaast heeft de UvH op diverse gebieden een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht, zoals met het International Office als je in het buitenland wilt gaan studeren.

Kennismaken
Tijdens een studiejaar zijn er diverse (online) open dagen en oriëntatiecolleges. Kijk op www.uvh.nl voor de actuele data. Je bent van harte welkom!

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht
(030) 239 01 00
www.uvh.nl