Enactus is een internationale non-profitorganisatie gericht op social entrepreneurship. Studenten die actief zijn voor Enactus ontwikkelen projecten over de hele wereld, waarbij ze een positieve impact maken op de levens van mensen in nood en de wereld om hen heen. Hierin krijgen ze professionele begeleiding van hoger onderwijsinstellingen en leiders uit het bedrijfsleven.

Over het leven van een verenigingslid
Actief lid zijn van deze organisatie betekent deel uitmaken van een zeer internationaal en diverse groep. Wij verwelkomen studenten van alle disciplines binnen Enactus Tilburg University. Deze diversiteit binnen het team is een enorme boost bij diverse activiteiten van onze projecten en zorgt er voor dat de juiste kennis en expertise beschikbaar is. Er is een breed scala van taken die je kunt uitvoeren en je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je er aan wilt besteden. Dat betekent dat het dus perfect gecombineerd kan worden met je studie! Wij bieden een platform aan om samen met andere studenten aan de universiteit sociale projecten op te zetten en te besturen met het oog op social entrepreneurship. Hierin word je natuurlijk begeleid door het bestuur van Enactus Tilburg University, de academische adviseurs en adviseurs uit het bedrijfsleven. Meedoen met Enactus Tilburg University betekend voor jou veel ervaring opdoen, vaardigheden leren en contacten leggen die je enorm kunnen helpen met het bouwen van een succesvolle carrière. Enactus Tilburg University studenten zijn maatschappelijk betrokken, getalenteerd, ondernemend, creatief en vooral gemotiveerd om een positieve impact te maken! Iedereen is toegewijd om hun kennis en kunde in te zetten om iets terug te geven aan de maatschappij. Echter is het natuurlijk niet altijd alleen maar werk. Omdat we een
relatief kleine organisatie zijn met gemiddeld 70 leden, is het altijd al een heel gezellige en informele groep geweest. We organiseren daarom ook graag activiteiten met alle leden buiten de drukte van de universiteit om. Als jij bereid bent om in jezelf te investeren door een positieve impact te maken op de wereld om jou heen, dan is Enactus Tilburg University de juiste organisatie voor jou!

Enactus Tilburg University
a.  Naam vereniging: Enactus Tilburg University
b.  Slogan vereniging: “Het creëren van duurzame ondernemende projecten, die een positief impact hebben op zowel individuen als de maatschappij.” (Engels: “Creating sustainable entrepreneurial projects that have a positive impact on both individuals and society”)
c.  Jaar oprichting: In 2008 is het team opgericht als SIFE Tilburg University. Vanaf 2013 is er een wereldwijde naamsverandering ingetreden en sindsdien gaat SIFE door het leven als Enactus.
d. A antal leden (eventueel ereleden): 98 leden en 110 alumni leden
e.  Locatie vereniging: E205 (Esplanade)
f.  Adresgegevens: Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
g. Contactgegevens: info@enactustilburg.nl
h. Website: www.enactustilburg.nl

Algemene informatie
Geleid door academische adviseurs en deskundigen uit het bedrijfsleven, creëren en implementeren de studentenleiders van Enactus Tilburg University empowerment projecten op nationaal en internationaal ge bied. De uitvoering van de projecten zorgt niet alleen voor verandering van levens, het helpt studenten ook bij het ontwikkelen van talent en leiderschapsvaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige carrière. Tot eind 2012 opereerden we onder de naam SIFE; om het verhaal van de organisatie beter over te kunnen brengen is gekozen voor een naamsverandering. Samen beloven we actie te ondernemen. We zijn vastberaden om onze passies, ideeën en talenten toe te passen om zo veel mogelijk levens te beïnvloeden. Geen oplossingen bieden door hulp uit te delen, maar door met de betrokkenen samen te werken aan een duurzame oplossing. Met als resultaat dat alle betrokkenen in staat worden gesteld zich maximaal te ontplooien. Enactus sluit elk jaar af met een Nationale Competitie. Op dit evenement laten alle Enactus Teams in een presentatie van 17 minuten zien op welke manier zij voor impact hebben gezorgd in hun omgeving. Een professionele jury, bestaande uit leden van onze partners en stakeholders, beoordeelt de projecten en benoemt een Team tot National Champion. Het winnende nationale Team vertegenwoordigt Enactus Netherlands tijdens een wereldwijde competitie (World Cup) waar alle Enactus landen hun beste team afvaardigen. Het doel van de Nationale Competitie is om de focus op de uitkomsten en gevolgen van projecten te leggen. Daarnaast is het een platform voor bestpractices en ontmoeting.