Opgericht in 1981 heeft Emmaus nu al 35 jaar een werkgemeenschap in Wageningen waar de meest uiteenlopende spullen worden ingezameld, gesorteerd, gerepareerd en in de winkel aan de Herenstraat 9 te koop aangeboden. Perfect voor studenten om tweedehands spullen te kopen voor op de studentenkamer.

Van dinsdag t/m zaterdag wordt er gewerkt, maar de winkel is slechts 8 uur per week geopend: woensdag van 10 tot 2 uur, zaterdag van 12 tot 4 uur. Het assortiment goederen is weliswaar onvoorspelbaar,  maar toch zijn er 5 duidelijk herkenbare afdelingen: beneden vind je meubelen, boeken/platen en apparaten; boven is plaats voor klein spul en kleding. Alles wat binnen geen plaats kan vinden wordt buiten voor het gebouw uitgestald.

Bij Emmaus werken wekelijks ongeveer 25 medewerkers, betaald of vrijwillig. Afhankelijk van de mogelijkheden zijn mensen een halve dag tot soms wel 4 dagen per week bezig bij ons.

Op dinsdag en donderdag worden spullen opgehaald met onze eigen bus. Het ophaalgebied beperkt zich tot Wageningen en directe omgeving. In de Betuwe, Ede, Rhenen en Veenendaal halen we niet op.

Spullen brengen kan van dinsdag t/m zaterdag. Grote spullen worden eerst wel beoordeeld op hun bruikbaarheid voor ons. We geven geen vergoeding, nemen niet in consignatie en ruilen voor iets anders gaat evenmin.

Iedere vrijdagochtend houden we een werkoverleg waar de vaste medewerkers aan deelnemen. Daar worden ook de ingekomen aanvragen voor projecten beoordeeld.

De filosofie van Emmaus kan als volgt kort worden samengevat:

  • je zet je in voor mensen die het slechter hebben getroffen dan jijzelf;
  • mensen worden aangespoord en geholpen om voor zichzelf een goed bestaan op te bouwen;
  • je werkt en zet je in vanuit respect voor je medemens en de omgeving.

Emmaus Wageningen
Vijzelstraat 1
Herenstraat 9
www.emmauswageningen.nl